Guy Huyghe (Sr Legal Advisor)
Guy Huyghe (Sr Legal Advisor)
Guy Huyghe (Sr Legal Advisor)

Guy Huyghe (Sr Legal Advisor)

Opleiding

Licentiaat Rechten – Katholieke Universiteit Leuven (1973)

Advocaat sinds 1973 

Advocaat bij HBSV sinds (de oprichting in) 1998

Ere-advocaat sinds 2021

Senior legal advisor bij HBSV advocaten sinds 2021
 

Specialisaties

Maritiem- en transportrecht en havengebonden materies

Internationaal Privaatrecht  (IPR)

Contracten

Arbiter (in maritieme zaken en transportverzekeringen)

Plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen sinds 1998 

Lidmaatschappen / Seminaries

Spreker op congressen in binnen- en buitenland m.b.t. maritieme aangelegenheden en havenproblematiek

Chairman van sessies op de ICCML conferenties in China (International Conferences on Chinese Maritime Law), met laatste conferentie in Shanghai, China, 2018

Lesopdrachten (handels-, maritiem- en transportrecht) bij de opleiding voor advocaten ter voorbereiding van het beroepsexamen

Lesopdrachten bij APEC

Lesopdracht in het kader van de vorming voor magistraten inzake maritiem- en transportrecht

Past-Ondervoorzitter van de BVZ (Belgische Vereniging voor Zeerecht) en lid van werkgroepen m.b.t. het project “Hervorming van het zeerecht”

Voorzitter van de vzw “Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum”

Past-Voorzitter “Maritieme Kring” Antwerpen

Past-Vice-President BCECC (Belgisch – Chinese Kamer van Koophandel) 

Publicaties

Verschillende publicaties en wetenschappelijke bijdragen, waarvan recent:

Tijdschrift Vervoer & recht over “retentierecht in het vervoer” nr. 2 - april 2011

“Retentierecht bij maritieme tussenpersonen”, Instituut Gerechtelijke Opleiding Magistraten (IGO), 2012

Tijdschrift voor privaat recht, 2013 - 3: Overzicht van rechtspraak vervoerrecht, 1976 - 2012:“de overeenkomst van goederenbehandeling”

Contacteer ons

guy.huyghe@hbsv-law.be

+32 3 206 78 78