Maritiem-, Transport- en Douanerecht

Wie Antwerpen zegt, zegt “wereldhaven”. Wie wereldhaven zegt, zegt HBSV Advocaten indien het om geschillen of problemen gaat in de onderlinge verhoudingen tussen onder meer rederijen, verzenders, goederenbelanghebbende partijen, transporteurs en de diverse logistieke tussenpersonen bij het vervoer.

HBSV Advocaten is sinds 1973 een toonaangevend advocatenkantoor gespecialiseerd in zee-en binnenvaartrecht, wegtransportrecht en transport per spoor of vliegtuig.

Heeft u te maken met (grensoverschrijdend) goederenverkeer? HBSV Advocaten verleent advies en bijstand bij alle douanerechtelijke problemen, accijnzen en of BTW.
 

 • Aanvaringen
 • Accijnzen
 • Airway Bill
 • Averij-Grosse
 • Beslag
 • Bevrachting (tijd en reis)
 • Bill of Lading / Sea Way Bill
 • BTW
 • CMR-vrachtbrief
 • Commissionair-expediteur
 • Container
 • Demurrage / Detention
 • Douane-expediteur
 • Expediteur
 • Gevaarlijke stoffen
 • Goederenvervoer
 • Hague Visby Rules
 • Havenrechten
 • Hulp en berging
 • Invoerrechten
 • Lasthebber
 • Limitatiefonds
 • Rederij
 • Scheepsagent
 • Stuwadoor
 • Wrakopruiming
 • ...