Vennootschappen- en Verenigingsrecht

Het vennootschapslandschap werd in 2019 grondig hertekend en hervormd.

Zo beschouwt het nieuwe wetboek van vennootschappen alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen als “ondernemingen”.

Van de oorspronkelijke 17 vennootschapsvormen, blijven er nog 4 over (de BV, de NV, de CV en de maatschap).

Wilt U weten wat deze nieuwe wetgeving voor U betekent als onderneming? Contacteer HBSV Advocaten, en wij maken u wegwijs doorheen al deze wijzigingen.

Verder begeleidt ons kantoor uw onderneming in allerlei materies zoals overnames en fusies, splitsingen, overname activa en handelsfonds, bestuurdersaansprakelijkheid, management overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, corporate governance en diverse vennootschapsgeschillen.

 

 • Aandelenoverdracht
 • Aansprakelijkheid
 • Aanvangsvermogen
 • Alarmbelprocedure
 • Besloten vennootschap
 • Bestuurder
 • Coöperatieve vennootschap
 • Dividend
 • Enige bestuurder
 • Fusie / Opslorping / Splitsing
 • Maatschap
 • Naamloze vennootschap
 • Statutaire zetel 
 • Statuten
 • ...