Intellectuele eigendom (IP), IT en privacy

Intellectuele eigendomsrechten (IP) beschermen ‘creaties van de geest’ en verlenen aan de houder ervan exclusieve rechten. Dit betekent dat de houder zich kan verzetten tegen een inbreuk op zijn exclusieve rechten.

Enkele voorbeelden uit de praktijk : Kan Adidas zich op basis van haar driestrepenmerk verzetten tegen het gebruik door een derde van twee of vier strepen? Hoe krijg ik namaakgoederen zo snel mogelijk van de markt verwijderd? Wat is de aansprakelijkheid van internettussenpersonen bij inbreuk? Onder welke omstandigheden mag er parallel geïmporteerd worden? Wat is een bedrijfsgeheim precies en wanneer verdient het bescherming? Kan ik binnenvallen bij een concurrent om bewijzen van inbreuk te verzamelen en desgevallend inbreuk makende producten in beslag te nemen?

HBSV procedeert niet alleen voor de Belgische rechtbanken, maar ook voor de administratieve rechtscolleges zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Tot aan het Hof van Justitie in Luxemburg als het moet.  Gezien vele geschillen grensoverschrijdend zijn, worden regelmatig ook Belgische cliënten begeleid in het buitenland.  Wij kunnen daarvoor beroep doen op een betrouwbaar internationaal netwerk van correspondenten. Omgekeerd treden wij ook op voor buitenlandse cliënten in België.

Ook in contracten zitten vaak IP-componenten. Denk maar aan distributie-, agentuur- en franchisingcontracten, licenties, R&D overeenkomsten, uitgavecontracten, IT contracten, verwerkersovereenkomsten, …  Zowel bij de opmaak van deze overeenkomsten als bij geschillen omtrent de beëindiging ervan verlenen wij bijstand. 

In beginsel heeft elke bedrijfssector te maken met IP, maar creatieve en innovatieve sectoren meer dan andere: fashion and design, food and beverage, FMCG, media, entertainment, life sciences, sport, ICT & internet, … 

 

 • Merken 
 • Handelsnamen 
 • Domeinnamen 
 • Auteursrechten (ook digitaal) 
 • Modellen 
 • Slaafse nabootsing 
 • Octrooien 
 • Bedrijfsgeheimen en know-how 
 • Kwekersrechten
 • Databanken 
 • IT 
 • Internet 
 • Media 
 • Gegevensbescherming 
 • Portretrechten 
 • Onrechtmatige concurrentie 
 • Parallelimport 
 • Beslag inzake namaak 
 • Lookalikes 
 • Reclame 
 • Internettussenpersonen 

Contacteer ons

hbsv@hbsv-law.be

+32 3 206 78 78