Insolventierecht

Ondernemingen in moeilijkheden staan voor de vraag of de onderneming best in faling gaat, een procedure in het kader van de WCO opstart of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening.

Schuldeisers daarentegen van ondernemingen in moeilijkheden stellen zich de vraag of en hoe zij op de meest efficiënte manier hun vorderingen kunnen recupereren.

  • Curator
  • Faillissement
  • Rechter-Commissaris
  • Schuldeisers
  • Vereffening
  • Voorrechten en hypotheken
  • Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO)
  • ...